Assistència social primària

Despesa pres. / hab.

57,77 €

Despesa pressupostada

2,64 M€

% execució

95,26 %
Despesa real són 2,51 M€

% sobre el total del press.

6,74 %

Mitjana despesa provincial

1,78 M€

Sobre aquesta partida

acció social

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,69% 966.921 €
Despeses corrents en béns i serveis 36,70% 967.370 €
Transferències corrents 26,61% 701.357 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es