Foment de l'ocupació

Despesa pres. / hab.

23,54 €

Despesa pressupostada

1,09 M€

% execució

No disp.
L'any passat 144,07 %

% sobre el total del press.

2,38 %

Mitjana despesa provincial

525.381,86 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Foment de l'ocupació 100,00% 1,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 90,16% 983.618 €
Despeses corrents en béns i serveis 3,61% 39.357 €
Transferències corrents 6,23% 68.010 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es