Foment de l'ocupació

Pressupost inicial / hab.

25,57 €

Pressupost inicial

1,21 M€

% execució

No disp.
L'any passat 123,56 %

% sobre el total del press.

2,60 %

Mitjana despesa provincial

508.353,51 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Foment de l'ocupació 100,00% 1,21 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 87,36% 1,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 3,26% 39.357 €
Transferències corrents 9,37% 113.010 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es