Despeses financeres

Despesa pres. / hab.

15,70 €

Despesa pressupostada

724.224 €

% execució

57,01 %
Despesa real són 412.855,31 €

% sobre el total del press.

1,84 %

Mitjana despesa provincial

337.015,97 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 99,03% 717.224 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 0,97% 7.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es