Despeses financeres

Despesa pres. / hab.

7,48 €
Estimació inicial: 7,48 €

Despesa pressupostada

349.000 €
Estimació inicial: 349.000 €

% execució

6,08 %
Despesa real són 21.224,24 €

% sobre el total del press.

0,80 %

Mitjana despesa provincial

844.510,88 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 70,20% 245.000 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 29,80% 104.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es