Sanitat

Pressupost inicial / hab.

5,13 €

Pressupost inicial

239.388 €

% execució

108,00 %
Despesa real són 258.539,95 €

% sobre el total del press.

0,63 %

Mitjana despesa provincial

184.712,45 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Accions públiques relatives a la salut 100,00% 239.388 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,51% 101.768 €
Despeses corrents en béns i serveis 54,34% 130.082 €
Transferències corrents 3,15% 7.538 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es