Sanitat

Pressupost inicial / hab.

5,53 €

Pressupost inicial

255.138 €

% execució

104,56 %
Despesa real són 266.780,67 €

% sobre el total del press.

0,65 %

Mitjana despesa provincial

311.860,97 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Accions públiques relatives a la salut 100,00% 255.138 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,80% 101.556 €
Despeses corrents en béns i serveis 56,86% 145.082 €
Transferències corrents 3,33% 8.500 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es