Sanitat

Pressupost inicial / hab.

7,89 €

Pressupost inicial

365.813 €

% execució

81,77 %
Despesa real són 299.127,36 €

% sobre el total del press.

0,77 %

Mitjana despesa provincial

316.772,5 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 94,11% 344.253 €
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 5,89% 21.560 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,67% 189.014 €
Despeses corrents en béns i serveis 42,13% 154.114 €
Transferències corrents 6,20% 22.685 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es