Sanitat

Pressupost inicial / hab.

8,48 €

Pressupost inicial

396.075 €

% execució

75,23 %
Despesa real són 297.949,53 €

% sobre el total del press.

0,86 %

Mitjana despesa provincial

212.870,2 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 94,56% 374.515 €
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 5,44% 21.560 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 42,10% 166.746 €
Despeses corrents en béns i serveis 51,75% 204.954 €
Transferències corrents 6,15% 24.375 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es