Sanitat

Pressupost inicial / hab.

8,97 €
Pressupost actual / hab.: 8,90 €

Pressupost inicial

416.346,66 €
Pressupost actual: 416.346,66 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,81 %

Mitjana despesa provincial

250.823,47 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 93,27% 388.346,66 €
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 6,73% 28.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 20,31% 84.539,66 €
Despeses de personal 20,31% 84.539,66 €
Despeses corrents en béns i serveis 73,76% 307.092 €
Despeses corrents en béns i serveis 73,76% 307.092 €
Transferències corrents 5,94% 24.715 €
Transferències corrents 5,94% 24.715 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es