Taxes per activitats de competència local

Ingrés pres. / hab.

11,58 €

Ingrés pressupostat

537.000 €

% execució

251,29 %
Ingrés real són 1,35 M€

% sobre el total del press.

1,17 %

Mitjana ingrés provincial

308.473,12 €

Sobre aquesta partida

Taxes per realització d'activitats administratives en règim de dret públic de competència local. Ingressos derivats de la realització d'una activitat administrativa en règim de dret públic de competència local que es refereixi, afecti o beneficiï de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies esmentades en relació amb l'anterior Article 31, «Taxes per la prestació de serveis ».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Llicències urbanístiques 62,48% 335.500 €
Taxa per expedició de documents 1,86% 10.000 €
Taxa per retirada de vehicles 13,97% 75.000 €
Altres taxes per activitats de competència local 21,69% 116.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es