Promoció educativa

Despesa pres. / hab.

40,94 €

Despesa pressupostada

1,9 M€

% execució

No disp.
L'any passat 94,86 %

% sobre el total del press.

4,13 %

Mitjana despesa provincial

1,22 M€

Sobre aquesta partida

promoció educativa.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Educació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 12,66% 240.239 €
Despeses corrents en béns i serveis 57,76% 1,1 M€
Transferències corrents 24,32% 461.495 €
Inversions reals 5,27% 100.000 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es