Cultura

Pressupost inicial / hab.

64,42 €

Pressupost inicial

3,01 M€

% execució

131,56 %
Despesa real són 3,96 M€

% sobre el total del press.

7,82 %

Mitjana despesa provincial

1,67 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 14,80% 445.096 €
Biblioteques i arxius 3,76% 113.003 €
Museus i arts plàstiques 1,60% 48.000 €
Promoció cultural 50,67% 1,52 M€
Lleure i temps lliure 2,37% 71.271 €
Festes populars i celebracions 26,81% 806.280 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 31,43% 945.339 €
Despeses corrents en béns i serveis 45,88% 1,38 M€
Transferències corrents 22,69% 682.551 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es