Cultura

Despesa pres. / hab.

59,86 €

Despesa pressupostada

2,8 M€

% execució

102,04 %
Despesa real són 2,85 M€

% sobre el total del press.

7,14 %

Mitjana despesa provincial

980.382,66 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 14,89% 416.574 €
Biblioteques i arxius 3,67% 102.752 €
Museus i arts plàstiques 1,78% 49.700 €
Promoció cultural 55,53% 1,55 M€
Lleure i temps lliure 1,27% 35.600 €
Festes populars i celebracions 22,85% 639.220 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 32,72% 915.151 €
Despeses corrents en béns i serveis 45,50% 1,27 M€
Transferències corrents 21,79% 609.389 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es