Cultura

Pressupost inicial / hab.

56,35 €

Pressupost inicial

2,63 M€

% execució

99,15 %
Despesa real són 2,61 M€

% sobre el total del press.

6,87 %

Mitjana despesa provincial

978.825,79 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 14,44% 379.786 €
Biblioteques i arxius 3,85% 101.152 €
Museus i arts plàstiques 1,71% 45.050 €
Promoció cultural 56,88% 1,5 M€
Lleure i temps lliure 1,05% 27.500 €
Festes populars i celebracions 22,07% 580.305 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 35,69% 938.579 €
Despeses corrents en béns i serveis 42,32% 1,11 M€
Transferències corrents 21,98% 578.011 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es