T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

30,72 €

Pressupost inicial

1,41 M€

% execució

102,50 %
Ingrés real són 1,44 M€

% sobre el total del press.

3,52 %

Mitjana ingrés provincial

836.457,59 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 29,18% 410.000 €
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 32,74% 460.000 €
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 7,83% 110.000 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 10,32% 145.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 19,93% 280.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es