T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

35,35 €
Pressupost actual / hab.: 35,35 €

Pressupost inicial

1,65 M€
Pressupost actual: 1,65 M€

% execució

83,17 %
Ingrés real són 1,37 M€

% sobre el total del press.

3,79 %

Mitjana ingrés provincial

988.802,14 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa per entrada de vehicles 25,76% 425.000 €
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 27,88% 460.000 €
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses 6,67% 110.000 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 8,79% 145.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 30,91% 510.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es