Cultura

Pressupost inicial / hab.

85,50 €

Pressupost inicial

4,03 M€

% execució

No disp.
L'any passat 85,42 %

% sobre el total del press.

8,69 %

Mitjana despesa provincial

2,25 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 9,57% 385.787 €
Biblioteques i arxius 7,35% 296.283 €
Museus i arts plàstiques 32,55% 1,31 M€
Promoció cultural 36,11% 1,46 M€
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 2,73% 110.104 €
Lleure i temps lliure 8,28% 333.904 €
Festes populars i celebracions 3,40% 137.059 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,37% 1,18 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,49% 1,75 M€
Transferències corrents 13,62% 549.106 €
Inversions reals 13,52% 545.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es