Cultura

Pressupost inicial / hab.

81,68 €

Pressupost inicial

3,82 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

8,06 %

Mitjana despesa provincial

1,92 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 17,84% 681.631,17 €
Biblioteques i arxius 6,69% 255.600,4 €
Museus i arts plàstiques 19,56% 747.235,98 €
Promoció cultural 39,69% 1,52 M€
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 2,96% 113.062,36 €
Lleure i temps lliure 9,15% 349.651 €
Festes populars i celebracions 4,11% 157.058,02 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,20% 1,5 M€
Despeses corrents en béns i serveis 48,34% 1,85 M€
Transferències corrents 12,47% 476.353,76 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es