Cultura

Pressupost inicial / hab.

94,57 €
Pressupost actual / hab.: 93,83 €

Pressupost inicial

4,39 M€
Pressupost actual: 4,39 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

8,53 %

Mitjana despesa provincial

2,56 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 15,53% 681.840,73 €
Biblioteques i arxius 4,43% 194.362,68 €
Museus i arts plàstiques 28,26% 1,24 M€
Promoció cultural 39,21% 1,72 M€
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 1,00% 44.057,12 €
Lleure i temps lliure 7,99% 350.512 €
Festes populars i celebracions 3,58% 157.058,02 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 34,26% 1,5 M€
Despeses de personal 34,26% 1,5 M€
Despeses corrents en béns i serveis 47,36% 2,08 M€
Despeses corrents en béns i serveis 47,36% 2,08 M€
Transferències corrents 10,63% 466.678,76 €
Transferències corrents 10,63% 466.678,76 €
Inversions reals 7,75% 340.000 €
Inversions reals 7,75% 340.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es