Esport

Pressupost inicial / hab.

27,19 €

Pressupost inicial

1,27 M€

% execució

101,99 %
Despesa real són 1,29 M€

% sobre el total del press.

3,32 %

Mitjana despesa provincial

590.372,73 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 40,91% 519.059 €
Promoció i foment de l'esport 45,69% 579.645 €
Instal·lacions esportives 13,40% 170.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,74% 326.545 €
Despeses corrents en béns i serveis 50,06% 635.159 €
Transferències corrents 24,20% 307.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es