Esport

Pressupost inicial / hab.

30,89 €

Pressupost inicial

1,43 M€

% execució

104,31 %
Despesa real són 1,49 M€

% sobre el total del press.

3,62 %

Mitjana despesa provincial

857.842,52 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 41,68% 594.095 €
Promoció i foment de l'esport 41,72% 594.594 €
Instal·lacions esportives 16,60% 236.550 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 23,29% 331.994 €
Despeses corrents en béns i serveis 55,17% 786.245 €
Transferències corrents 21,54% 307.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es