Esport

Pressupost inicial / hab.

74,91 €

Pressupost inicial

3,44 M€

% execució

49,01 %
Despesa real són 1,68 M€

% sobre el total del press.

7,72 %

Mitjana despesa provincial

917.696,39 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 0,20% 7.000 €
Promoció i foment de l'esport 18,53% 637.103 €
Instal·lacions esportives 81,26% 2,79 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 9,99% 343.378 €
Despeses corrents en béns i serveis 22,31% 766.740 €
Transferències corrents 7,07% 243.000 €
Inversions reals 60,64% 2,08 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es