Esport

Pressupost inicial / hab.

113,67 €

Pressupost inicial

5,27 M€

% execució

97,38 %
Despesa real són 5,13 M€

% sobre el total del press.

11,04 %

Mitjana despesa provincial

831.635,05 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Promoció i foment de l'esport 11,80% 621.783 €
Instal·lacions esportives 88,20% 4,65 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 6,70% 352.816 €
Despeses corrents en béns i serveis 14,49% 763.638 €
Transferències corrents 4,50% 236.863 €
Inversions reals 74,32% 3,92 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es