Esport

Pressupost inicial / hab.

36,66 €

Pressupost inicial

1,72 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

3,62 %

Mitjana despesa provincial

970.114,14 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Promoció i foment de l'esport 35,56% 609.924,92 €
Instal·lacions esportives 64,44% 1,11 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 19,81% 339.783,44 €
Despeses corrents en béns i serveis 68,09% 1,17 M€
Transferències corrents 12,10% 207.525 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es