Esport

Pressupost inicial / hab.

48,06 €
Pressupost actual / hab.: 47,69 €

Pressupost inicial

2,23 M€
Pressupost actual: 2,23 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

4,34 %

Mitjana despesa provincial

1,1 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Promoció i foment de l'esport 28,35% 632.416,16 €
Instal·lacions esportives 71,65% 1,6 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 15,84% 353.394,62 €
Despeses de personal 15,84% 353.394,62 €
Despeses corrents en béns i serveis 75,01% 1,67 M€
Despeses corrents en béns i serveis 75,01% 1,67 M€
Transferències corrents 9,15% 204.025 €
Transferències corrents 9,15% 204.025 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es