Altres despeses financeres

Despesa pres. / hab.

0,09 €

Despesa pressupostada

4.000 €

% execució

139,61 %
Despesa real són 5.584,38 €

% sobre el total del press.

0,01 %

Mitjana despesa provincial

10.490,21 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa no inclosos en els anteriors conceptes, com són les despeses per transferències bancàries, despeses de descomptes o diferències negatives de canvi derivades de pagaments en moneda diferent de l'euro que no corresponguin a operacions d'endeutament i altres comissions bancàries no incloses en altres conceptes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Interessos de demora i altres despeses financeres.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es