Actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

16,01 €

Despesa pressupostada

748.299 €

% execució

91,09 %
Despesa real són 681.599,86 €

% sobre el total del press.

1,91 %

Mitjana despesa provincial

1,07 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 49,89% 373.299 €
Transport públic 41,43% 310.000 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 8,69% 65.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 28,41% 212.597 €
Despeses corrents en béns i serveis 18,33% 137.160 €
Transferències corrents 53,26% 398.542 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es