Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

301,28 €

Pressupost inicial

13,75 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 13,75 M€

% sobre el total del press.

35,13 %

Mitjana ingrés provincial

7,32 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 76,84% 10,56 M€
De comunitats autònomes 12,54% 1,72 M€
D'entitats locals 10,57% 1,45 M€
D'empreses privades 0,04% 5.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,01% 1.000 €
De l'exterior 0,01% 1.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es