Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

322,28 €
Pressupost actual / hab.: 344,23 €

Pressupost inicial

14,79 M€
Pressupost actual: 15,74 M€

% execució

103,62 %
Ingrés real són 16,31 M€

% sobre el total del press.

35,35 %

Mitjana ingrés provincial

6,81 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 74,44% 11,01 M€
De comunitats autònomes 12,98% 1,92 M€
D'entitats locals 12,53% 1,85 M€
D'empreses privades 0,03% 5.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,01% 1.000 €
De l'exterior 0,01% 1.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es