Actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

17,53 €

Despesa pressupostada

804.365 €

% execució

114,21 %
Despesa real són 918.669,84 €

% sobre el total del press.

1,69 %

Mitjana despesa provincial

2,03 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 46,76% 376.084 €
Transport públic 40,03% 321.980 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 13,22% 106.301 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,76% 175.036 €
Despeses corrents en béns i serveis 20,04% 161.222 €
Transferències corrents 58,20% 468.107 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es