Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

331,88 €

Pressupost inicial

15,49 M€

% execució

103,63 %
Ingrés real són 16,05 M€

% sobre el total del press.

33,74 %

Mitjana ingrés provincial

4,46 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 71,98% 11,15 M€
De comunitats autònomes 13,54% 2,1 M€
D'entitats locals 14,43% 2,24 M€
D'empreses privades 0,03% 5.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,01% 1.000 €
De l'exterior 0,01% 1.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es