Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

350,31 €
Pressupost actual / hab.: 364,07 €

Pressupost inicial

16,52 M€
Pressupost actual: 17,17 M€

% execució

102,03 %
Ingrés real són 17,51 M€

% sobre el total del press.

37,02 %

Mitjana ingrés provincial

7,86 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 70,65% 11,67 M€
De comunitats autònomes 15,76% 2,6 M€
D'entitats locals 13,54% 2,24 M€
D'empreses privades 0,03% 5.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,01% 1.000 €
De l'exterior 0,01% 1.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es