Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

389,32 €
Pressupost actual / hab.: 423,00 €

Pressupost inicial

18,21 M€
Pressupost actual: 19,79 M€

% execució

91,96 %
Ingrés real són 18,2 M€

% sobre el total del press.

41,75 %

Mitjana ingrés provincial

5,68 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 68,20% 12,42 M€
De comunitats autònomes 16,04% 2,92 M€
D'entitats locals 15,72% 2,86 M€
D'empreses privades 0,03% 5.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,01% 1.000 €
De l'exterior 0,01% 1.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es