Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

25,22 €

Pressupost inicial

1,19 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

2,51 %

Mitjana despesa provincial

2,66 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 65,85% 783.146,46 €
Transport públic 24,76% 294.467,38 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 9,39% 111.732 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 8,19% 97.435,92 €
Despeses corrents en béns i serveis 35,36% 420.607,14 €
Transferències corrents 39,72% 472.392,78 €
Inversions reals 16,72% 198.910 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es