Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

27,83 €
Pressupost actual / hab.: 27,62 €

Pressupost inicial

1,29 M€
Pressupost actual: 1,29 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

2,51 %

Mitjana despesa provincial

3,79 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 58,28% 752.914,84 €
Transport públic 33,09% 427.468,57 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 8,63% 111.469,32 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 7,69% 99.321,62 €
Despeses de personal 7,69% 99.321,62 €
Despeses corrents en béns i serveis 46,06% 594.980,14 €
Despeses corrents en béns i serveis 46,06% 594.980,14 €
Transferències corrents 46,26% 597.550,97 €
Transferències corrents 46,26% 597.550,97 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es