Altres actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

2,30 €

Pressupost inicial

107.404 €

% execució

No disp.
L'any passat 96,11 %

% sobre el total del press.

0,25 %

Mitjana despesa provincial

492.731,93 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 56,18% 60.344 €
Protecció dels consumidors i usuaris 43,82% 47.060 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,49% 44.560 €
Despeses corrents en béns i serveis 2,33% 2.500 €
Transferències corrents 56,18% 60.344 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es