Altres actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

2,39 €

Pressupost inicial

112.809 €

% execució

No disp.
L'any passat 101,53 %

% sobre el total del press.

0,24 %

Mitjana despesa provincial

554.858,05 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 53,49% 60.344 €
Protecció dels consumidors i usuaris 46,51% 52.465 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,29% 49.965 €
Despeses corrents en béns i serveis 2,22% 2.500 €
Transferències corrents 53,49% 60.344 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es