Altres actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

1,40 €

Pressupost inicial

65.168,4 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,10 %

Mitjana despesa provincial

385.970,7 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 92,31% 60.158,4 €
Protecció dels consumidors i usuaris 7,69% 5.010 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,02% 10 €
Despeses corrents en béns i serveis 7,67% 5.000 €
Transferències corrents 92,31% 60.158,4 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es