Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

9,11 €

Pressupost inicial

415.863 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 415.863 €

% sobre el total del press.

1,06 %

Mitjana ingrés provincial

303.361,69 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 9,10% 37.824 €
Interessos de dipòsits 12,02% 50.000 €
Rendes de béns immobles 7,22% 30.010 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 14,43% 60.000 €
Altres ingressos patrimonials 57,24% 238.029 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es