Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

7,00 €
Pressupost actual / hab.: 7,09 €

Pressupost inicial

321.006 €
Pressupost actual: 324.327,5 €

% execució

95,08 %
Ingrés real són 308.380,93 €

% sobre el total del press.

0,73 %

Mitjana ingrés provincial

416.537,62 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 3,77% 12.099 €
Interessos de dipòsits 9,35% 30.000 €
Rendes de béns immobles 9,35% 30.010 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 26,17% 84.000 €
Altres ingressos patrimonials 51,37% 164.897 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es