Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

3,84 €
Pressupost actual / hab.: 3,84 €

Pressupost inicial

181.010 €
Pressupost actual: 181.010 €

% execució

38,19 %
Ingrés real són 69.125,38 €

% sobre el total del press.

0,39 %

Mitjana ingrés provincial

350.487,57 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 4,42% 8.000 €
Interessos de dipòsits 2,76% 5.000 €
Rendes de béns immobles 16,58% 30.010 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 49,72% 90.000 €
Altres ingressos patrimonials 26,52% 48.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es