Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

3,78 €
Pressupost actual / hab.: 3,78 €

Pressupost inicial

177.010 €
Pressupost actual: 177.010 €

% execució

212,46 %
Ingrés real són 376.079,53 €

% sobre el total del press.

0,37 %

Mitjana ingrés provincial

268.590,49 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 4,52% 8.000 €
Interessos de dipòsits 0,56% 1.000 €
Rendes de béns immobles 16,95% 30.010 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 50,84% 90.000 €
Altres ingressos patrimonials 27,12% 48.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es