Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

25,88 €

Pressupost inicial

1,2 M€

% execució

No disp.
L'any passat 259,66 %

% sobre el total del press.

1,82 %

Mitjana ingrés provincial

245.906,79 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 0,67% 8.000 €
Interessos de dipòsits 33,31% 400.000 €
Rendes de béns immobles 52,46% 630.010 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 9,58% 115.000 €
Altres ingressos patrimonials 4,00% 48.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es