Productes de concessions i aprofitaments especials

Ingrés pres. / hab.

2,57 €

Ingrés pressupostat

120.000 €

% execució

70,74 %
Ingrés real són 84.893,29 €

% sobre el total del press.

0,31 %

Mitjana ingrés provincial

350.459,82 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De concessions adm. amb contraprestació periòdica 20,00% 24.000 €
Dret de superfície amb contraprestació periòdica 30,00% 36.000 €
Dret de superfície amb contraprest. no periòdica 50,00% 60.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es