Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

75,65 €

Pressupost inicial

3,54 M€

% execució

135,18 %
Despesa real són 4,78 M€

% sobre el total del press.

9,02 %

Mitjana despesa provincial

603.989,96 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 10,75% 380.000 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 7,50% 265.000 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 79,92% 2,83 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 1,84% 65.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es