Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

82,96 €

Pressupost inicial

3,83 M€

% execució

86,53 %
Despesa real són 3,31 M€

% sobre el total del press.

9,71 %

Mitjana despesa provincial

779.829,1 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 34,98% 1,34 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 54,57% 2,09 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 5,23% 200.000 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 5,23% 200.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es