Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

133,97 €

Pressupost inicial

6,25 M€

% execució

215,02 %
Despesa real són 13,45 M€

% sobre el total del press.

13,62 %

Mitjana despesa provincial

684.456,76 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 18,71% 1,17 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 75,37% 4,71 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 1,92% 120.000 €
Despeses en inversions de béns patrimonials 4,00% 250.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es