Inversions reals

Despesa pres. / hab.

133,88 €
Estimació inicial: 52,38 €

Despesa pressupostada

6,25 M€
Estimació inicial: 2,45 M€

% execució

6,45 %
Despesa real són 402.952,25 €

% sobre el total del press.

14,34 %

Mitjana despesa provincial

588.760,01 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 22,78% 557.000 €
Inversions reposició infraest. i béns ús general 90,63% 2,22 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 100,13% 2,45 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 35,94% 878.744,49 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es