Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

52,38 €
Pressupost actual / hab.: 866,06 €

Pressupost inicial

2,45 M€
Pressupost actual: 40,43 M€

% execució

85,97 %
Despesa real són 34,76 M€

% sobre el total del press.

92,83 %

Mitjana despesa provincial

812.083,89 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. 55,30% 1,35 M€
Inversions reposició infraest. i béns ús general 162,62% 3,98 M€
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 1379,35% 33,73 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 45,06% 1,1 M€
Despeses en inversions de béns patrimonials 5,05% 123.436 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es