Inversions reposició infraest. i béns ús general

Despesa pres. / hab.

50,00 €

Despesa pressupostada

2,28 M€

% execució

134,38 %
Despesa real són 3,07 M€

% sobre el total del press.

5,83 %

Mitjana despesa provincial

343.073,54 €

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions en terrenys 34,98% 798.012 €
Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 65,02% 1,48 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es